Blog

Zamawiający Gmina X prowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego. W trakcie analizy dokumentacji przetargowej okazało się, że Zamawiający w SIWZ zażądał informacji z KRK zaś takie żądanie nie znalazło się w  ogłoszeniu o zamówieniu...